englishthaiบริการติดตั้งวัสดุทนไฟ และซ่อมแซมวัสดุทนไฟ

 • งานติดตั้งและซ่อมแซมวัสดุทนไฟ

  BST มีทีมติดตั้งที่พร้อมไปด้วยประสบการณ์ไว้บริการลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร จากประสบการณ์อันยาวนานของเราในการเป็นผู้ผลิตวัสดุทนไฟ เราสามารถให้คำแนะนำในการเลือกใช้วัสดุที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุดในแต่ละงานของลูกค้า เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งานให้มากที่สุด ดั้งนั้นลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกใช้ให้ท่าน ประกอบกับการติดตั้งอย่างถูกวิธี จะทำให้ท่านได้รับความคุ้มค่าในการใช้งานในระยะยาว

  Boiler (บอยเลอร์)

  เรามีประสบการณ์ในการซ่อมแซม boiler จากหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมน้ำตาล (sugar plant) อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (palm oil plant) โรงไฟฟ้า (power plant) และ อุตสาหกรรมกระดาษ (paper plant)

  เตาอุตสาหกรรม

  BST มีช่างชำนาญงานสำหรับรับสร้างและซ่อมเตาประเภทต่างๆ เช่น เตาโรงรีดเหล็ก(reheating furnace) เตาเผาขยะ (incinerator) เตาเผาชุบสังกะสี (galvanizing zinc bath) เตาเผาปูนซีเมนต์ (cement kiln) เตาเผาถ่านประสิทธิภาพ (carbonization stove) เตาพลังชีวมวล (biomass stove) เตาเผาแกสซิไฟเออร์ (gasifier stove)