englishthaiBonding Mortars

    • ใช้ก่ออิฐทนไฟให้ยึดติดกันระหว่างก้อนได้ดี รวมทั้งป้องกันรอยต่อเชื่อมของอิฐไม่ให้เกิดการกัดกร่อนของ Slag หรือ Flux ทั่วไป
    • สามารถใช้ได้ทั้งในสภาวะที่เป็นกรดหรือด่าง และใช้เป็นปูนทนไฟสำหรับอิฐชนวน
    • มีแรงเกาะยึดที่ดีและมีการหดตัวต่ำ ทนความร้อนได้สูง
    • มีทั้งชนิดที่ใช้ได้ทันที (Wet Type) และชนดที่ผสมน้ำก่อนใช้งาน (Dry Type)

    • ใช้เป็นวัสดุทนไฟหรือปูนทนไฟที่ใช้ก่อยึดอิฐทนไฟทุกชนิดและบางชนิดทนต่อสภาพกรด-ด่างได้


View all products